استودیو تخصصی طراحی‌ و تبلیغات:

واحد اجرای خدمات تخصصی طراحی لوگو، ست اداری، کاتالوگ، بروشور، عکاسی صنعتی و تبلیغاتی، دیزاین محصول، طراحی کمپین های تبلیغاتی و....

واحد تخصصى چاپ و صنعت بسته بندى:

دقيق در چاپ و همگام با به روزترین خدمات با توليد انواع بسته بندى هاى صنعتى، لوكس، غذایی و بهداشتی، ليبل، پوستر و انواع بسته ها و ...

واحد تخصصى كارتن سازى و بسته بندى كارتن

در اين واحد توليد انواع كارتن هاى چند لايه جهت بسته بندى محصولات با بهره گیری از جديدترين متد هاى صنعت بسته بندى و استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات و ماشين آلات

واحد مقوا سازی ( طراحی و تولید انواع مقوا)

واحد اجرای خدمات تخصصی تولید و باز تولید مقوا و....

استودیو تخصصی طراحی‌ و تبلیغات:

واحد اجرای خدمات تخصصی طراحی لوگو، ست اداری، کاتالوگ، بروشور، عکاسی صنعتی و تبلیغاتی، دیزاین محصول، طراحی کمپین های تبلیغاتی و....

واحد تخصصى چاپ و صنعت بسته بندى:

دقيق در چاپ و همگام با به روزترین خدمات با توليد انواع بسته بندى هاى صنعتى، لوكس، غذایی و بهداشتی، ليبل، پوستر و انواع بسته ها و ...

واحد تخصصى كارتن سازى و بسته بندى كارتن

در اين واحد توليد انواع كارتن هاى چند لايه جهت بسته بندى محصولات با بهره گیری از جديدترين متد هاى صنعت بسته بندى و استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات و ماشين آلات

واحد مقوا سازی ( طراحی و تولید انواع مقوا)

واحد اجرای خدمات تخصصی تولید و باز تولید مقوا و....